HIDROLOGI DAN TATA AIR

Sort By:  
KALIBRASI PERALATAN HIDROLOGI
1) Alat ukur debit (Current Meter) propeler 750,000
2) Peralatan klimatologi
     a) Thermometer Air Raksa per unit 150,000
     b) Thermograph (Temperatur) per unit 250,000
     c) Hydrograph (Humidity) per unit 250,000
     d) Barograph per unit 280,000
     e) Penakar Hujan Otomatik per unit 250,000
      f) Anemometer per unit 280,000
PENGUKURAN/PENGUJIAN LAPANGAN
Pengukuran/pengujian lapangan : 
1) Pengukuran geolistrik per titik uji                                       470,000
2) Pemboran air tanah per meter                                           550,000
3) Uji akuifer sumur dangkal per titik uji                              1,700,000
4) Uji akuifer sumur dalam per titik uji                                 3,900,000
5) Pengujian rembesan air laut per hektar                            6,800,000
6) Pengujian kelembaban tanah permukaan per titik uji             70,000
7) Pengukuran debit per titik uji                                             350,000  
8) Pengukuran Sedimen per titik uji                                        390,000
9) Echosounding per hektar                                                 3,850,000
10) Propagasi per titik uji                                                    3,200,000
Per Page      1 - 2 of 2
  • 1